MENY
Top Image

#Hållbarthantverk

#Hållbarthantverk

Vi hantverkare har en stark tradition och passion, och drivs av kvalitet och seriositet. Vi på Stockholms Hantverksförening vill med initiativet #hållbarthantverk lyfta alla hantverkare och hantverket. Driva frågan om återbruk och främja hållbar konsumtion. Vi vill skapa rätt förutsättningar för hantverkare nu och i framtiden.
Genom en bredd av olika typer av hantverksyrken har vi möjlighet att påverka mer än vi tror. Med fokus på hållbart skapande och bevarande kan vi bli en tydlig röst som stärker bilden av hantverket i Stockholm.

 

Du kan bidra!

Genom att sprida #hållbarthantverk och bidra med din unika kunskap och insikter kring viktiga frågor skapar vi tillsammans en starkare röst. Om du taggar dina inlägg på Instagram med #hållbarthantverk hittar vi dem och kan visa dem på hållbarthantverk.se.

Genom att engagera unga och få dem att upptäcka hantverksyrken ger vi fler en möjlighet att växa och utvecklas. Hantverksakademin söker alltid duktiga handledare till sina lärlingar – är det du? Eller någon annan hantverkare du känner?

Har du idéer hur vi kan sprida och skapa aktiviteter som engagerar, hör av dig till oss på Hantverksföreningen!

Tillsammans är vi #hållbarthantverk
Side Image

Globala målen

Hantverkare behövs för att göra världen bättre. Hantverkare behövs för att göra Sverige bättre. Hantverkare behövs för att göra Stockholm bättre. 
Läs mer