MENY
Top Image

Stipendier

Föreningen delar ut flera olika stipendier för hantverkare. Läs mer om respektive stipendium nedan! 

Stipendier

Traditioner och kunskap förs vidare från generation till generation. Stockholms Hantverksförening värnar om den praktiska hantverksutbildningen och arbetar för att kunskap och traditioner ska leva vidare i takt med tiden.

Tandläkare Elma Levins minnesfond

Tandläkare Elma Levins minnesfond är en stipendiefond som administreras av Stockholms Hantverksförening och årligen delar ut två stipendier. Fonden riktar sig till kvinnliga hantverkare, som vill vidareutveckla sin kompetens och på så vis öka sina möjligheter till försörjning inom yrket.
Läs mer
Tandläkare Elma Levins minnesfond

Om fabrikör J.L. Eklunds hantverksstiftelse

Yrkesskicklighetens främjare. Du är ung och har redan en hantverks- eller konsthantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt yrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på skolor i Sverige eller utomlands, och även praktik hos skickliga läromästare.
Läs mer
Om fabrikör J.L. Eklunds hantverksstiftelse

Märta Måås-Fjetterström-stipendiet

Stipendium för betydande arbete eller insats som främjar hantverket och ger avtryck i tiden i enlighet med Märta Måås-Fjetterströms anda.
Läs mer
Märta Måås-Fjetterström-stipendiet

Stiftelsen Lars Fredricsson

Är du ung entreprenör och siktar på en verksamhet inom hantverk eller arkitektur? Ansök om utbildningsstipendium för att komma igång.
Läs mer
Stiftelsen Lars Fredricsson