MENY
Top Image

Om Stockholms Hantverksförening

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.

Det här gör vi

Stockholms Hantverksförening, Hantverkarna Stockholm, är hantverkarnas givna röst, stöd och mötesplats. Till nytta för våra medlemmar och deras kunder.
Stockholms Hantverksförening har haft samma uppdrag i 175 år; att värna hantverks- och småföretagen, att bedriva aktiv näringspolitisk verksamhet, att främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten, att förvalta och vårda föreningens tillgångar samt inte minst att främja samarbetet och umgänget mellan medlemmar och branscher.

 
  • Vi är organisationen för dig som är en riktig hantverkare.
  • Vi arbetar för att det ska vara lättare och mer givande att vara hantverksföretagare.
  • Vi ser till att konsumenter och makthavare inte glömmer bort vad som är riktigt hantverk – skapat av riktiga hantverkare.
  • Vi är hantverkarnas affärsnätverk i Stockholm. Våra medlemmar representerar alla hantverksbranscher.
  • Vi erbjuder medlemsförmåner som är till nytta för dig som hantverksföretagare.
  • Medlemskapet vittnar om din hantverksskicklighet och är en garanti för kunder och uppdragsgivare.