MENY
Top Image

J.L. Eklunds stipendium

Om fabrikör J.L. Eklunds hantverksstiftelse

Målarmästaren J.L. Eklunds framsynthet och generositet kommer än idag hantverket i Sverige till gagn. År 1939 donerade han en förmögenhet, då värderad till en miljon kronor, att användas till understöd åt unga hantverkare för deras fortsatta utbildning.

Yrkesskicklighetens främjare. Du är ung och har redan en hantverks- eller konsthantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt yrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på skolor i Sverige eller utomlands, och även praktik hos skickliga läromästare.
Stiftelsens historia

1939
Stiftelsen bildas i samband med att fabrikör J.L. Eklund donerar motsvarande en miljon kronor till hantverksyrkenas främjande. Donationen bestod av två fastigheter på Strandvägen samt ett kontantbelopp. Nyheten om donationen väckte stor förundran.

1942
Det första stipendiet delas ut, medlen går till en bokbindarmästare för utbildning av en bokbindare.

1946
De första hantverksstipendiaterna reser utomlands för att förkovra sig med hjälp av medel från Eklunds.

1950
Fabrikör J.L. Eklund dör och testamenterar ytterligare en fastighet Narvavägen 14 samt kontanta medel till ett sammanlagt värde av 300 000 kronor till stiftelsen.

1951
Stockholms Hantverksförening och Sveriges Hantverksorganisation (numera Företagarna) tar över utseendet av styrelseledamöter (något som Eklund har stått för själv tidigare).

1971
Stockholms Borgarskola upphör med sin verksamhet och stiftelsen övertar förvaltningen av två fonder som skolan tidigare haft hand om samt avkastningen av en tredje.

1978
Stadgarnas begränsning av stipendiebelopp upphör att gälla.

1985
Fastigheten Narvavägen 14 säljs till en nybildad bostadsrättsförening för 3 miljoner kronor.

2010
Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium om 100 000 kronor instiftas. Stipendiet utdelas under högtidliga former i Stockholms Stadshus.

Stora Hantverksstipendiet
Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium - som från 2022 höjts till 150 000 kr - delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung konsthantverkare. Detta stipendium kan inte sökas. Istället nomineras lämpliga kandidater av särskilt utvalda skolor. Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium delas ut i samband med Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms stadshus. Nästa gång stipendiet delas ut är november 2024.

Så söker du stipendiet

Du kan börja skriva din ansökan även om du inte har all information för att skicka in ansökan. Du måste först ange ditt namn, kontaktinformation och e-post. Du kommer då att få ett e-postmeddelande med en kod för att logga in på denna applikation igen senare. Sedan kan du arbeta med ansökan som ett utkast tills du vill lämna in den. Tänk på att ansökan ska lämnas in senast sista ansökningsdag (1 maj 2024).