MENY

Vad är Globala målen?

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.
 

Här behövs hantverkare

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Det finns 17 huvudmål och dessa innehåller 169 delmål. Stockholms Hantverksförening har gått igenom alla delmål och funnit att åtminstone 40 av dem kommer inte att kunna nås utan hantverkare. Säkert finns behov av hantverkare för att nå fler delmål än de som finns uppräknade i vår sammanställning.

För vissa mål är kopplingen till hantverk uppenbar. Delmål 11.4 handlar om att skydda världens natur- och kulturarv. Självklart behövs hantverkare för att ta hand om världsarv som Drottningholm, Birka och Visby. Men det många inte tänker på är att hantverkare behövs för att säkra god utbildning för alla, delmål 4. Vilka ska annars bygga ändamålsenliga skolbyggnader? Och vilka kan rent praktiskt hjälpa till att uppnå mål 6: ”Rent vatten och sanitet till alla”? Här behövs snickare, murare, rörläggare, brunnsborrare och många fler hantverkare.

Hantverkare behövs för att göra världen bättre. Hantverkare behövs för att göra Sverige bättre. Hantverkare behövs för att göra Stockholm bättre.