MENY
Minnesvärd kväll vid årliga Gesäll- och Mästarbrevsutdelning i Stockholm Stadshus
Gesäll- och Mästarbrevsutdelning 2023 i Stockholm Stadshus

Minnesvärd kväll vid årliga Gesäll- och Mästarbrevsutdelning i Stockholm Stadshus

01.11.2023 | Karoline Sandar
Onsdag den 1 november ägde Hantverkarna Stockholms årliga Gesäll- och Mästarbrevsutdelning rum i Blå hallen i Stockholms stadshus. Närmare 300 skickliga hantverkare inom 40 olika hantverksyrken fick ta emot sina gesäll- och mästarbrev i den högtidliga ceremonin. Under kvällen delades även diplom och medaljer ut till framstående hantverkare.
Hantverkarna Stockholm har arrangerat utdelningen av gesäll- och mästarbrev i Blå hallen sedan 1951 – och i drygt 100 år innan dess, men då under enklare former. Den årliga utdelningen äger alltid rum den första onsdagen i november. Under kvällen, som leddes av Li Pamp, presenteras även Årets Gesäll och årets mottagare av Märta Måås-Fjetterström-stipendiet. Dessutom delades Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer för utmärkt yrkesskicklighet ut till fyra hantverkare.

Årets Gesäll tilldelades möbelsnickare Alexanders Söderström med motiveringen;
”Andreas Söderström vill arbeta vidare med att utveckla idéer kring mekaniska och rörliga delar i möbeltillverkning och vardagsföremål. Han vill göra det utifrån erfarenheter från sitt gesällprov i vilket han tog fram olika former av lås och spärrar till gesällmöbeln ”morfar”.”

Märta Måås Fjetterströms Stipendium tilldelades Mats Nordwall med följande motivering; ”Med mästarbrev i gitarrbyggeri, tilldelas Mats Nordwall 2023 års stipendium för sin önskan att undersöka möjligheterna att bygga gitarrer i svenskt virke. Traditionellt har dessa instrument tillverkats av importerade träslag som blir allt svårare att få tag på och vars avverkning har stor klimatpåverkan på vår jord. Stipendiet kommer att användas till ett utforskande arbete för att hitta lämpliga träslag för instruments hållbarhet och klang. Mats Nordwall vill även visa vägen för andra instrumentbyggare”

Kungliga Patiotiska Sällskapets hantverksmedalj syftar till att premiera uppskattade arbetsinsatser och betydande gärningar. Utdelningen av belöningar bygger på traditioner från 1700-talet. Årets medaljer gick till följande fyra framstående hantverkare;

Gunilla Kihlgren, Glasblåsare
Arne Högsander, Dockmakare
Lisa Franzén, Hattmakare och Modist
Albert Collins, Rustningsmakarmästare

Som traditionen bjuder hölls även ett tacktal av en av gesällerna. Årets tal hölls av rustningmakare Rasmus Rasmussen som riktade sitt främsta tack till alla mästare, lärare och yrkesrådgivare som så tålmodigt delat med sig av sitt stora kunnande. “Vi som har tagit emot våra gesällbrev här ikväll ska vara mycket stolta över oss själva. Det har varit ett hårt arbete och en lång väg att gå. Vi hoppas med detta kunna göra värdefulla insatser inom våra respektive yrken. Vår strävan är att bli värdiga yrkesrepresentanter och med stolthet kunna kalla oss riktiga hantverkare!”

Hantverkarna Stockholms tackar alla som deltog och bidrog till en storslagen och minnesvärd kväll som genomsyrandes av glädje och kreativitet – brevmottagare och deras gäster, deltagare från en rad olika hantverksbranscher, studenter från Hantverksakademin och föreningens medlemmar.