WOW!

2019-11-22

NICOLES BLOGG | Nicole har varit på en gesäll- och mästarbrevsutdelning som gav perspektiv och på en studieresa till Hamburg som inspirerade.

Elbcampus Kompetenzzentrum som drivs av Handwerkskammer Hamburg.

Förra året var jag på den stora Gesäll- och Mästarbrevsutdelningen i Stockholms Stadshus och smög runt i kulisserna eftersom jag inte var anställd än, men ändå ville bilda mig en uppfattning om vad det handlade om. Nu har jag varit där "officiellt". Det var wow då – och det var wow nu.

Det är sällan man upplever en sådan spänd förväntan, följd av glädje, som när gesällerna och mästarna tillsammans tågar ner för den pampiga trappan till Blå hallen och sedan får gå upp och ta emot sitt brev ur Hantverksföreningens ordförande Stefan Fritzdorfs hand.

Årets välkomsttal var mäktigt och Stefan lät oss alla drygt 1 000 närvarande förstå hur viktiga hantverkare är för att nå FN:s globala mål. För det är faktiskt så att många av målen för att minska fattigdom, svält och orättvisor och att lösa klimatkrisen, kommer inte att kunna nås utan hantverkare. Oavsett om det handlar om att säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla, skydda världens kultur- och naturarv eller förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, kommer hantverkare behövas. Det kommer behövas skomakare och skräddare, tapetserare och möbelrenoverare, elektriker och smeder, snickare och rörläggare och många, många fler. Det känns hoppfullt.

Gesäll- och mästarbrevsutdelningen genererade massor av positiv publicitet om hantverkare. Radio i Dalarna har intervjuat Årets Gesäll, frisören Frida Davidsson, som bara arbetar med ekologiska produkter. Sveriges Television i Värmland gjorde ett inslag om tapetseraren Helena Hellström. Hela Gotland skrev om kakelugnsmakaren Emelie Jansson. Och så vidare. Listan är lång och en sak är klar: Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholm synliggör hantverket i hela Sverige.

Här finns länkar till alla olika reportage. >

Nästa vecka är det Stockholms Hantverksförenings årliga decembermöte – trots att november inte är riktigt över och då är det dags för en viktig omröstning. Den första av två för att kunna ändra föreningens stadgar. Det är första gången på 20 år som ändringar i stadgarna gjorts. Därför var det på tiden att anpassa kartan efter verkligheten. Även om hantverken till stor del görs på samma sätt som de har gjorts i hundratals år har sätten att göra affärer, möjligheterna till marknadsföring och de lagar och regler som styr hur vi agerar ändrats och det måste vi som förening anpassa oss till för att kunna fortsätta vara relevanta även för kommande generationer av hantverkare.

Den här veckan har jag varit i Hamburg och träffat deras hantverkskammare för att höra hur de arbetar med politiker och näringsliv för att få så bra förutsättningar som möjligt för sina medlemmar. På bilden längst upp ser du den hantverksskola de driver, Elbcampus Kompetenzzentrum. Det är något jag kommer att bära med mig även i de samtal som vi inom Stockholms Hantverksförening har med våra politiker och beslutsfattare.

Vi hörs!

Nicole

Dela