Ingen julmiddag

2020-11-16

MEDLEM | Föreningens julmiddag ställs in - föreningsmötet blir "postmöte".

Föreningens traditionsenliga julmiddag ställs in på grund av Corona-läget.

I samband med julmiddagen brukar alltid ett föreningsmöte hållas. Under detta möte bestämmer medlemmarna årsavgiften för nästkommande år. I år kommer detta föreningsmöte att avhållas via poströster. Vi kommer inom kort att skicka ut information och en röstningsblankett via e-post till de som är röstberättigade. Till de som inte har anmält e-postadress till föreningen kommer blanketten att skickas via post.

Dela