Hornsgatan blir miljözon

2019-11-19

AKTUELLT | Tänkte du ta Hornsgatan till kunden? Tänk efter före! Snart införs nya regler för Hornsgatan, så alla bilar kommer inte få köra där. Omfattas ditt fordon?

Den 15 januari 2020 blir Hornsgatan på Södermalm klassad som Miljözon 2. Miljözonen ställer krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 får färdas på Hornsgatan efter införande av miljözon klass 2. Uppfyller ditt fordon inte kraven får du inte köra längs med Hornsgatan. Det kommer dock att vara möjligt att köra till hyrt garage samt att korsa Hornsgatan med alla bilar.

Det var i september som kommunfullmäktige tog beslut om att införa den nya miljözonen på Hornsgatan. Miljözonen planeras för att förbättra luftkvaliteten på Hornsgatan. Genom att endast tillåta vissa typer av fordon minskar kvävedioxidhalterna i luften.

Området som omfattas är Hornsgatan i västlig riktning mellan nedfarten till Söderleden fram till Lignagatan. I östlig riktning från Långholmsgatan fram till Bellmansgatan.

Karta på Stockholms stads hemsida >>

Hur gör då den hantverkare som ska leverera varor till Hornsgatan eller exempelvis laga en akut vattenläcka i fastighet - och som kör en bil med dubbdäck eller som inte har en bil som uppfyller utsläppskraven för Euro 5? Vi ställde frågan till Andreas Säfström, projektledare på Trafikkontoret.

   - Det kommer att finnas alternativa vägar som är öppna för att transportera sig så nära som möjligt, samtidigt kommer det att vara tillåtet att korsa Hornsgatan. Däremot så kan man inte köra direkt intill porten på tex Hornsgatan där miljözon gäller om man har ett äldre fordon, skriver Andreas i ett mail till Stockholms Hantverksförening.

Den 1 juli 2022 förstärks kraven för miljözonen. Kraven för dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar skärps och fordonen ska då uppfylla utsläppskraven för Euro 6.

Uppfyller ditt fordon kraven för Euro 5 eller 6?

 • Bilar registrerade från och med 1 september 2011 tillhör utsläppsklass Euro 5.
 • Bilar registrerade från och med 1 september 2015 tillhör utsläppsklass Euro 6.

Även om ditt fordon är registrerat före 2011 eller 2015 kan det vara Euro-klassat så att det får köra i miljözonen.

För att se hur din bil är utsläppsklassad, kan du knappa in ditt registreringsnummer på Transportstyrelsens hemsida och titta under teknisk data, motor och miljö.

Undantag från miljözonen på Hornsgatan finns för vissa yrkesutövande grupper, dock inte hantverkare. Följande yrkesutövande grupper och fordon undantas:

 • Fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär
 • Övrig räddningstjänst
 • Transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus
 • Utryckningsfordon
 • Fordon klassade som veteranfordon
 • Fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning
 • Fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst
 • Fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • Fordon för vilket det har lämnats bilstöd via Försäkringskassan

Har du frågor om undantag kan du kontakta Trafikkontoret via e-post dispens.tk@stockholm.se.

Frågor om dubbdäck kan skickas till dubbdack.tk@stockholm.se.

Transportstyrelsens information om miljözoner >> 

Kommunfullmäktiges beslut om ny miljözonsföreskrift på Hornsgatan >>

Dela