Stadgeändring - frågor och svar

För att föreningens stadgar ska kunna ändras krävs att medlemmarna röstar om detta vid två på varandra följande föreningsmöten. Den första omröstningen skedde vid julmötet den 28 november 2019. Normalt har vi bara en punkt på den agendan, medlemsavgiften, men nu hade vi också en omröstning om stadgeförändringarna, där medlemmarna sa ja. Nästa omröstning sker vid det ordinarie årsmötet, våren 2020.

Brev från ordförande Stefan Fritzdorf, 4 november 2019

Bästa hantverkare,

Under året har ett förändringsarbete pågått i Stockholms Hantverksförening. Du har säkert lagt märke till det på ett eller annat sätt. Under våren sjösattes exempelvis vår nya hemsida hantverkarnastockholm.se och i början av sommaren kunde även hantverksakademin.se och sokhantverkare.se lanseras.

I februari tillträdde Nicole Pluntke som vd. Hennes uppdrag från styrelsen är tydligt: öka antalet medlemmar och öka föreningens attraktionskraft, vilket du som var med på årsmötet i våras också kunde höra.

En del i det här arbetet är att se över föreningens stadgar, vilket styrelsen har gjort tillsammans med kansliet. Senaste gången någon förändring gjordes i stadgarna var 1998, alltså för över 20 år sedan. Då tillverkades fortfarande tuggummit Toy. Europa hade inte börjat betala i Euro än. Och svenska folket samlades framför Bingo-Lotto och Leif ”Loket” Olsson på lördagskvällarna.

Tänk så mycket som har hänt på de 20 åren! Världen – och Stockholm – har förändrats. Och det är inte bara ombyggnationen av Slussen som är nytt. Nya lagar har stiftats, nya sätt att göra affärer på och nya företagsformer har tillkommit. 1998 fanns inga smarta mobiler. Eller sociala medier som Facebook och Instagram. Eller möjlighet att fakturera utan att ha ett bolag, så kallad ”egenanställning”. Du kanske har hört talas om bolag som Frilans Finans och Cool Company?

Stockholms Hantverksförening måste rita om kartan för att anpassa oss till vår omvärld 2019 och framåt. I vårt fall är kartan våra stadgar. För att kunna fortsätta arbeta för Hantverkets bästa behöver föreningen växa. Vi föreslår därför ett antal förändringar i stadgarna. Dessa bifogas det här brevet.

Vad händer nu?

För att föreningens stadgar ska kunna ändras krävs att medlemmarna röstar om detta vid två på varandra följande föreningsmöten. Den första omröstningen kommer att ske vid julmötet den 28 november. Normalt har vi bara en punkt på den agendan, medlemsavgiften, men nu kommer vi också att ha en omröstning om stadgeförändringarna. Nästa omröstning sker vid årsmötet i vår.

Jag hoppas att du vill komma och ta möjligheten att göra din röst hörd. Om du har några frågor får du gärna höra av dig till mig på telefonnummer 070-880 85 20. Det går också bra att kontakta Nicole på telefonnummer 070-493 93 72. Du finner mer information och svar på de vanligaste frågorna om stadgeändringarna nedan.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Stockholms Hantverksförening
genom

Stefan Fritzdorf, ordförande

Frågor och svar

Jag driver egen firma – är jag egenanställd?

Nej, du är egenföretagare. Egenanställning är en sysselsättningsform som kan sägas ligga mitt emellan att vara anställd och att vara egenföretagare. En egenanställning innebär att man blir anställd i ett företag för egenanställda, till exempel Frilans Finans eller Cool Company. Företaget fungerar som "arbetsgivare", medan de anställda utvecklar sina egna affärer, skaffar kunder och uppdrag. Kunderna får en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde, minus en provision för det administrativa arbetet kring att ha en anställd.

Hur många personer kommer sitta i styrelsen?

Idag består föreningens styrelse av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt åtta till tolv övriga styrelseledamöter, alltså 11–15 personer.

Den föreslagna ändringen är att föreningens styrelse består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt fyra till nio övriga styrelseledamöter, alltså 7–12 personer.

Just nu sitter 11 personer i styrelsen. En anledning till att dra ner på antalet ledamöter är att göra styrelsens arbete mer effektivt.

Vad är en alumn?

En alumn är en tidigare elev vid en skola - i vårt fall är skolan Hantverksakademin. Med de stadgeändringar som föreslås kommer de som har varit lärlingar vid Hantverksakademin att erbjudas ett medlemskap med lägre avgift under tre år efter avslutade studier på Hantverksakademin. Då får de möjlighet att komma igång med sitt hantverksyrke och kanske eget företag i lugn och ro.

Kommer veteraner vara tvungna att börja betala medlemsavgift nu?

Nej, det stämmer inte. Med de föreslagna stadgeändringarna kommer inga nya veteraner att utses. De som redan idag har veteranmedlemskap och därmed är avgiftsbefriade kommer fortsätta att vara det. Vi värdesätter våra äldre medlemmar, vilket inte minst visar sig ett mycket förmånligt medlemskap där pensionärerna exempelvis har en egen medlemsvärd som ordnar regelbundna och uppskattade aktiviteter, förutom även de aktiviteter som är öppna för alla medlemmar, såsom julmiddag och årsmöteskväll med middag och underhållning.

Var hittar jag de föreslagna stadgeändringarna?

På "Mina sidor" hittar du en jämförelse mellan de befintliga och de föreslagna stadgarna. Du kan också kontakta kansliet om du vill ha en utskrift skickad till dig.


Frågor och svar fylls på efter hand som frågor kommer in. Har du någon fråga? Kontakta gärna styrelsen eller kansliet.

Kontaktuppgifter till styrelsen och kansliet >