Stadgeändring - frågor och svar

För att föreningens stadgar ska kunna ändras krävs att medlemmarna röstar om detta vid två på varandra följande föreningsmöten. Den första omröstningen skedde vid julmötet den 28 november 2019. Normalt har vi bara en punkt på den agendan, medlemsavgiften, men nu hade vi också en omröstning om stadgeförändringarna, där medlemmarna sa ja. Nästa omröstning sker vid det ordinarie årsmötet, våren 2020.

Jag driver egen firma – är jag egenanställd?

Nej, du är egenföretagare. Egenanställning är en sysselsättningsform som kan sägas ligga mitt emellan att vara anställd och att vara egenföretagare. En egenanställning innebär att man blir anställd i ett företag för egenanställda, till exempel Frilans Finans eller Cool Company. Företaget fungerar som "arbetsgivare", medan de anställda utvecklar sina egna affärer, skaffar kunder och uppdrag. Kunderna får en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde, minus en provision för det administrativa arbetet kring att ha en anställd.

Hur många personer kommer sitta i styrelsen?

Idag består föreningens styrelse av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt åtta till tolv övriga styrelseledamöter, alltså 11–15 personer.

Den föreslagna ändringen är att föreningens styrelse består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt fyra till nio övriga styrelseledamöter, alltså 7–12 personer.

Just nu sitter 11 personer i styrelsen. En anledning till att dra ner på antalet ledamöter är att göra styrelsens arbete mer effektivt.

Vad är en alumn?

En alumn är en tidigare elev vid en skola - i vårt fall är skolan Hantverksakademin. Med de stadgeändringar som föreslås kommer de som har varit lärlingar vid Hantverksakademin att erbjudas ett medlemskap med lägre avgift under tre år efter avslutade studier på Hantverksakademin. Då får de möjlighet att komma igång med sitt hantverksyrke och kanske eget företag i lugn och ro.


Frågor och svar fylls på efter hand som frågor kommer in. Har du någon fråga? Kontakta gärna styrelsen eller kansliet.

Kontaktuppgifter till styrelsen och kansliet >