Pensionärer och veteraner

För våra mångåriga medlemmar som inte längre är yrkesverksamma, pensionärerna och veteranerna, har vi en egen sektion.

Vår pensionärsvärd Anders Höglund anordnar aktiviteter, utflykter och träffar för dig som är med i sektionen.

 

Kalendarium 2019

24 januari KTH, Malin Bobeck Tadaa - Visning Emerging Sensation
25 februari Slussenprojektet - Information hur projektet fortlöper
14 mars Dansmuseet
11 april Årsmöte Hantverksföreningen
23-24 maj Vårutflykt till Värmland, Lars Lerin och Sandgrund

5 september Utflykt till Modelljärnvägens Hus
21 september-5 oktober Kanarieöarna medlemsresa
28 oktober Musikstund med Gubbröra
28 november Hantverksföreningens julbuffé
6 december Julavslutning Solna kyrka

Inbjudan till de olika aktiviteterna skickas till föreningens pensionärer.

Vill du veta mer om Stockholms Hantverksförenings Pensionärer, kontakta pensionärsvärd Anders Höglund, anders.hoglund@abc.se.