Pensionärer och veteraner

För våra mångåriga medlemmar som inte längre är yrkesverksamma, pensionärerna och veteranerna, har vi en egen sektion.

Vår pensionärsvärd Anders Höglund anordnar aktiviteter, utflykter och träffar för dig som är med i sektionen.

 

Kalendarium 2020

28 januari Informationsträff med Hantverksföreningens VD Nicole Pluntke
5 februari Ersta museum — i starka kvinnors sällskap samt visning av kyrkans textilier
4 mars Polismuseet
20 april Årsmöte Hantverksföreningen
13 maj INSTÄLLT Bussutflykt Öster Malma Slott och Wildlife Park

Inbjudan till de olika aktiviteterna skickas till föreningens pensionärer.

Vill du veta mer om Stockholms Hantverksförenings Pensionärer, kontakta pensionärsvärd Anders Höglund, tfn.070-738 48 87 alt. e-post anders.hoglund@abc.se.