Nödstöd till behövande medlemsföretag

Tillfällig medlemsförmån till våra företagsmedlemmar med anledning av den ekonomiska kris som Coronavirusets utbredning har medfört.

Har ditt företag drabbats ekonomiskt av den ekonomiska kris som Coronavirusets utbredning har medfört? Som företagsmedlem kan du söka Stockholms Hantverksförenings nödstöd.

Stockholms Hantverksförenings styrelse beslutade den 26 mars 2020 att avsätta pengar från de understödsfonder som föreningen disponerar. Dessa pengar ska kunna användas som nödstöd till behövande företagsmedlemmar med anledning av den ekonomiska kris som Coronavirusets utbredning har medfört.

Behövande företag kan ansöka om upp till 10 000 kr i bidrag. Bidraget uppgår till maximalt 50 procent av företagets bedömda förlust.

Vi håller just nu på och undersöker möjligheterna att även kunna erbjuda ett förmånligt lån på lika stort belopp som det beviljade bidraget är. Låneerbjudandet vänder sig främst till medlemmar som är mer sårbara för oförutsedda likviditetssvackor. Lånevillkor kommer att finnas på den här sidan och i ansökan, så snart detta är klart.

Erbjudandet gäller de företag som var antagna som företagsmedlemmar i Stockholms Hantverksförening när styrelsens beslut om nödstöd togs den 26 mars.

Ladda ner ansökan i pdf-format >>