Bostadskö

Du som är medlem i Stockholms Hantverksförening kan ställa dig i föreningens bostadskö som avser några fastigheter i centrala Stockholm.

Stockholms Hantverksförening disponerar lägenheter i några fastigheter i centrala Stockholm. Du som är medlem i föreningen är välkommen att stå i kö till dessa lägenheter.

Är du intresserad av att stå i kön, vänligen kontakta vår medlemsansvariga Ida Maria Hagström för mer information.