Välkommen att kontakta Stockholms Hantverksförening

Föreningen för dig som är en #riktighantverkare.

Kansli

Stockholms Hantverksförening har sitt kansli på Vasagatan 46 i Stockholm nära T-centralen.

Telefontider

Måndag: 13.00-16.00
Tisdag-fredag: 9.00-11.00 samt 13.00-16.00

Tfn växeln: 08-442 78 40


Adress

Stockholms Hantverksförening, Vasagatan 46, 111 20 Stockholm

E-post: stockholm@hantverkarna.se 

För att kontakta kansliets personal: fornamn.efternamn@hantverkarna.se.

Under åren 2018-2021 byggs Vasagatan om. Under byggperioden kan framkomligheten på och kring gatan vara begränsad i perioder. På stockholm.se/vasagatan finns mer information.

Kontaktpersoner

Nicole Pluntke

VD

Tfn: 08-442 78 41
Ansvarig utgivare och ansiktet utåt i kommittéer, samverkansforum och nätverk. Verksamhetsansvarig och föreningens främsta lobbyist.

Per Dalin

Ekonomichef

Tfn: 08-442 78 42
Ansvarig för koncernens ekonomi och förvaltning. Representerar föreningen i stiftelser och andra ekonomiska konstellationer.

Caroline Eriksson

Kommunikationschef

Tfn: 08-442 78 43
Ansvarar för föreningens kommunikation och marknadsföring.

Desirée Lindqvist

Vik. jurist

Tfn: 08-442 78 44
Ansvarar för Hantverkarnas juridiska rådgivning.

Ida Maria Hagström

Medlemsansvarig

Tfn: 08-442 78 48
Hanterar föreningens stipendiefonder, semesterlägenheter på Gran Canaria samt många av föreningens sociala aktiviteter.

Louise Kjellberg

Jurist

Föräldraledig

Styrelsens kontaktuppgifter

Stefan Fritzdorf

Ordförande

Tfn: 08-564 606 98
Mobil: 0708-80 85 20
E-post: stefan.fritzdorf[at]vivels.se
Hemsida: www.vivels.se

Richard Lundgren

1:e vice ordförande

Tfn: 08-28 29 90
Mobil: 0708-28 29 93
E-post: richard[at]lundgrens-smide.se
Hemsida: www.lundgrenab.se

Gustaf Lüning

2:e vice ordförande

Tfn: 0704-98 87 03
E-post: gustaf[at]lovsattrasnickeri.se

Pia Mills

Ledamot

Tfn: 08-643 52 75
Mobil: 070-775 08 34
E-post: millstapetserare[at]gmail.com
Hemsida: www.millstapetseraratelje.com

Matz Glinning

Ledamot

Tfn: 08-761 57 50
Mobil: 070-759 30 49
E-post: matz.glinning[at]ka-ce.se
Hemsida: www.ka-ce.se

Johan Skeppström

Ledamot

Tfn: 08-34 50 20
Mobil: 070-575 65 35
E-post: info[at]skeppstromsbygg.se
Hemsida: www.skeppstromsbygg.se

Peter "Peppe" Frosch

Ledamot

Tfn: 08-590 381 66
Mobil: 070-633 29 48
E-post: peppes[at]hovslageri.nu
Hemsida: www.hovslageri.nu

Leif Lövkvist

Ledamot

Tfn: 08-18 52 00
Mobil: 070-518 52 18
E-post: leif[at]lovqvistgolv.se
Hemsida: www.lovqvistgolv.se

Claes Westermark

Ledamot

Mobil: 070-311 55 00
E-post: claeswestermark[at]gmail.com

Bea Szenfeld

Ledamot
E-post: info[at]szenfeld.com

Sofia Björkman

Ledamot

Jemima Hargreaves

Ledamot

Vill du veta mer om styrelsen?